Bakır özellikleri iki yönden incelenebilir. Fiziki özellikler ve kimyasal özellikler olarak incelemek mümkündür. Bakır fiziksel özelliklerini saptamak, kimyasal özelliklere kıyasla daha kolay yapılmaktadır.

Bakır özellikleri incelenerek uygun görülen yerlerde kullanımı gerçekleştirilir. Her metalin kendine has özellikleri bulunur. Örneğin çoğu zaman elektrik tesisatlarında bakır kablolar kullanılır. Bunun nedeni ise bakırın elektriği iyi iletmesidir. Demir iyi bir elektrik iletkeni olmaması nedeni ile daha az tercih edilir.

Bakır Özellikleri Kimyasal Özellikler

Kimyasal yönden bakır metali özellikleri incelendiği zaman:

 • Bakır simgesi periyodik cetvelde cu ile gösterilir.
 • Yoğunluk yani özkütlesi 8,93 gr/cm3′ dür.
 • Erime sıcaklığı 1083 °C. Bakır sıcaklığı bu sıcaklığı geçtiği zaman erimeye başlar.
 • Kaynama noktası sıcaklığı ise 2300 °C. Bakır metali bu sıcaklığa ulaşınca ve daha üst sıcaklıklarda kaynamaya başlar.
 • 1 kg bakır hurdası, 43 k.cal enerji harcanarak eritilebilir.
 • Elektiriği iletme özelliği ise %99,95′ tir. Bu sayede ilektrik iletim hatlarında yaygın kullanılırlar.
 • Bakır metali paslanma yapmaz. Demir metali gibi doğrudan su veya nem ile tepkimeye girmezler.
 • Bronz alaşımı ürüteminde bakır metali kullanılır.

Bakır Fiziksel Özellikleri

Bakır metali fiziksel yani gözleme dayalı olarak incelendiği zaman:

 • Bakır sarı, koyu kırmızı veya kahverengi renklerinde olabilir.
 • Bakır yumuşak bir metaldir. Yumuşak metal olması sayesinde kolaylıkla şekil verilebilir.
 • Bakır tel haline getirildiği zaman şekil vermesi çok kolay bir metaldir.

Bakır Diğer Özellikler

Bakır metalinin kimyasal ve fiziksel özellikleri haricinde:

 • Bakır insalık tarihinde ilk kullanılan metaller arasındadır. Günlük hayatta süs aşyası, silah yapımında ve diğer gereksinimler için kullanılmıştır.
 • Günümüzde tüketimi ise 13 mülyon tonu geçmiştir. Bu kullanım miktarı ile dünyada en çok kullanılan 2. metaldir.
 • Endüstriyel gelişmeler bakır metaline olan ihtiyacı artırıyor. Bu nedenle hurda bakır fiyatları da artmaktadır.
 • Bakır madenleri dünyada belirli bölgelerde bulunmaktadır. Rusya ve kanada bakır madenleri yönünden zengin devletlerdir. Ülkemizde de 4-5 ilimizde bakır madeni çıkarılmaktadır.
 • Bakır metalinin kimyasal özelliklerinden olan elektrik iletkenliği özelliği, bakır metaline büyük değer katar. Bu özellik sayesinde tüm elektronik cihazlarda bakır metali ile karşılaşmak mümkündür. Bakır metaline olan talep sonucu ikama madenler kullanılmaya çalışılıyor. Özellikle uzun mesafeli elektrik hatlarında alüminyum metali kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.